10.4.18

Əqidə dəyişmək

Bir az adamı titrətsə də, ədiqə də sabit olmaya bilər. Dünya fikir tarixi elə mərhələdədir ki, mütləq heç nə yoxdur. Yəni, bizim əlimizdə "yaxşı" və "pis"i ölçmək üçün universal, hamının qəbul etdiyi instrument yoxdur.
Belə olanda sual doğur: bəs kimdi satqın, dönük?
Mənim oxuduqlarıma əsasən meyarım belədir: o adam ki, əqidəsin daxili çək-çeviridən, mənəvi aləmindəki dəyərləri götür-qoy etmədən sadəcə, kənar təsir əsasında-mal, mülk, şirkinləndirmə, qorxutma, şantaj əsasında, eləcə də gücə sığınıb güclü görünmək tamahına görə dəyişirsə, bu satqınlıqdı, əksəriyyətin qəbul elədiyi formada dönüklüdü, yalıncıqlıqdı.
Bəs sizə görə?
https://www.facebook.com/nadilov/posts/10211928695268468