2.4.18

Kommunist əxlaqı

Özündən böyüyə hörmət et!
Maraqlıdır, yaşlılara diqqət göstərmək kommunist əxlaqı kodeksində xüsusi yer almıbmış.
(Mənbə: Afanasyev, "Fəlsəfi biliklərin əsasları)