2.4.18

Ehtiyatlı olun, bu yazıda şiddət var!

Hegelin `Məntiq elmi` adlı əsərini bizimkilər çap eləyib. Tərcüməçisi bizim BDU`da fəlsəfə müəllimimiz olub-Arif Tağıyev.
Əsərin birinci cümləsini oxuyanda elə bil başıma əmudla vurdular. Siz də yoxlayın.
`Fəlsəfə başqa elmlərin malik olduğu üstünlükdən məhrumdur. O öz predmetlərinin təsəvvürlə bilavasitə təsdiqlənməsi və öz idrak metodunun idrakın çıxış nöqtəsinə və sonrakı inkişafına münasibətdə öncədən müəyyən olunduğu müddəasından çıxış edə bilməz`.
Özümə gəlib bir-iki varaq o tərəfə keçirib təzə sətirdən başladım. Bu dəfə zərbə elə tutdu ki, indi ayılıb görürəm ki 4 saat imiş nakautdaymışam.
İstəyirsiz, o hissəni də yoxlayın.
`Fəlsəfə özünəməxsus təfəkkür üsulu, təfəkkürü dərk edən, həm də onu anlayışlarda idraka çevirən üsul olduğundan fəlsəfi təfəkkür bütünlüklə insanda fəal olan və insana insanilik verən və eyni zamanda onunla eyniyyətdə olan təfəkkürdən fərqlənir, belə ki, özündə yalnız bir təfəkkür mövcuddur`.