11.3.18

Ziqmund Freyd: mən fərx edirəm ki azərbaycanlıyam!

İqtibasla Freydin "Musa və təktanrılıq" əsərində daha ətraflı tanış ola bilərsiniz