23.3.18

İnsan necə dəyişir?

və ya siyasətin kimyası barədə kiçik qeyd
Mənfur rejimə pul, imtiyaz qarşılığında satılanları tənqid edərkən bəzən belə irad eşidirik: Noldu sizin yanınızda-müxalifətdə dayananda yaxşı idi, o tərəfə keçəndə pis oldu, axı filankəs həmin adamdır!
Kobud bir səhvdir. İzah edək.
Xlor (Cl) Natriumla (Na) birgə olanda faydalı xörək duzun (NaCl) əmələ gətirir. Amma həmin xlor, natriumdan aralanıb Hidrogenlə (H) birləşəndə həyat üçün təhlükəli, zəhərli Xlorid qazı (HCl) yaranır.
Odur ki, insanın-xüsusən siyasətçinin qiyməti təkcə öz fərdi keyfiyyətləri ilə yox, durduğu yer, olduğu çevrə, zəminlə ölçülür.
Harda, kimlə durduğumuza diqqət edək, arxadaşlar.

Mənbə burda