15.3.18

"92-93" də gəlmişdiniz də

"Cəbhə hakimiyyət"inin yıxılmasından filan qədər il keçib. Ancaq, hələ də bəzi cənab və cənabələr "92-93"də etdiyi qəhrəmanlıqlardan (hakim sistemə, haqsızlığa qarşı baş qaldırma, dirəniş göstərmə və s) danışır.
Şübhə etirəm ki, o zaman sadaladığım əməlləri edənlər çox olub. Problem isə başqadır. O cənab və cənabələr ("dövləti dağıtmısınız" ritorikası müəlliflərinə) sual vermək lazımdır: ağsaqqal, ağbirçək barıtın elə bir atımlıq idi, 93-dən bəri niyə lal olmusan?
Əslinə, bu hal o adamların çərənçiliyi ilə yanaşı bir şeyi də sübut edir: bütün qüsurlarına rəğmən o yıxılan hakimiyyət bizlərə ən fundamental azadlıqlar olan fikir, söz, etiraz etmək azadlğın bəxş etmişdi! 
Bunlar isə düşünən, zəkası olan insan üçün çox qiymətli sərvətlərdi.