17.2.18

Ziyalı kimdir?

Hər elmi olan ziyalı deyil, ziyalı olan biri isə elmli olmaya bilər".
Elmli şəxs gerçəklikləri kəşf edər, ziyalı isə həqiqətləri göstərər.
Elmli deyər "bu belədir", ziyalı isə "bu belə olmamalıdır, bu cür olmalıdır" deyər.
Elmli yolu tapmaq üçün çıraq icad edər, ziyalı isə yolu göstərər, yola çağırar və yolun apardığı yeri göstərər. 
Elmli qabaqcıl və sayılan adam olduğuna görə bəzi hallarda zülmə alət ola bilər, amma ziyalı tutduğu yol baxımından harda olsa zülməti və zülmü inkar edəcək.
Çünki elm gücdür, ziyalılıq isə işıq".
Ziyalının öz dövründə məsuliyyəti (peyğəmbər olmadığı halda) cəmiyyətinə "peyğəmbərlik" etmək, xalq kütlələrinin donub qapanmış qulaqlarını qurtuluşa səsləmək, doğru yolu göstərmək, ölgün cəmiyyətdə hərəkətə öndərlik etmək, hərəkətsiz bir cəmiyyətdə yeni bir iman atəşini alovlandırmaqdır.
Dr. Əli Şəriəti.