17.2.18

İlham Əliyevin "ziyalı" vəkilinin naləsi

Zavallı azərbaycan ziyalısı.
Hakimiyyətə söz deməyə hünəri yoxdur, həyatı lənətləyir.
Ay qardaş, həyatın nə günahı var. O öz ahəngi ilə davam edir. Onun içinə sənin bütün vücudunla səcdə elədiyin hakimiyyət çələng qoyub.
Qeyd: statusu yazan şəxs İlham Əliyevə seçkidə vəkillik edən şəxsdir. Bu gün də hakimiyyətin ali kürsüsündə oturanlardan söz açılanda fərəhdən gözü yaşayır.