17.2.18

Firəngiz Mütəllimova üzün niyə yumur?

yuxarıdakı fikirlər aşağıdakı kitabdan götürülüb