17.2.18

İlham Əliyevin "ziyalı" vəkilinin naləsi

Zavallı azərbaycan ziyalısı.
Hakimiyyətə söz deməyə hünəri yoxdur, həyatı lənətləyir.
Ay qardaş, həyatın nə günahı var. O öz ahəngi ilə davam edir. Onun içinə sənin bütün vücudunla səcdə elədiyin hakimiyyət çələng qoyub.
Qeyd: statusu yazan şəxs İlham Əliyevə seçkidə vəkillik edən şəxsdir. Bu gün də hakimiyyətin ali kürsüsündə oturanlardan söz açılanda fərəhdən gözü yaşayır.

Elçibəyi nə üçün devirdilər? (amansız FAKT)Seçmələr məşhur qafqazşünas Tomas de Vaalın "Qarabağ" kitabındandır

Firəngiz Mütəllimova üzün niyə yumur?

yuxarıdakı fikirlər aşağıdakı kitabdan götürülüb

Ziyalı kimdir?

Hər elmi olan ziyalı deyil, ziyalı olan biri isə elmli olmaya bilər".
Elmli şəxs gerçəklikləri kəşf edər, ziyalı isə həqiqətləri göstərər.
Elmli deyər "bu belədir", ziyalı isə "bu belə olmamalıdır, bu cür olmalıdır" deyər.
Elmli yolu tapmaq üçün çıraq icad edər, ziyalı isə yolu göstərər, yola çağırar və yolun apardığı yeri göstərər. 
Elmli qabaqcıl və sayılan adam olduğuna görə bəzi hallarda zülmə alət ola bilər, amma ziyalı tutduğu yol baxımından harda olsa zülməti və zülmü inkar edəcək.
Çünki elm gücdür, ziyalılıq isə işıq".
Ziyalının öz dövründə məsuliyyəti (peyğəmbər olmadığı halda) cəmiyyətinə "peyğəmbərlik" etmək, xalq kütlələrinin donub qapanmış qulaqlarını qurtuluşa səsləmək, doğru yolu göstərmək, ölgün cəmiyyətdə hərəkətə öndərlik etmək, hərəkətsiz bir cəmiyyətdə yeni bir iman atəşini alovlandırmaqdır.
Dr. Əli Şəriəti.