26.11.17

İlham Əliyevə baş əyən Avropa dövləti

"Avropada islamofobiya hökm sürür, orda müsəlman qaçqınlarla insan kimi davranılmır, onları tikanlı məftillərin arasına salırlar".
Bunlar İlham Əliyevin vaxtaşırı Avropa əleyihə elədiyi qeybətlərdə tez-tez səslənən fikirlərdir. Səhvdimi? Tamam yox, həqiqət var, lakin, biz dəqiqləşdirməliyik: Avropa böyükdür, orda çoxlu dövlət var, hansı dövlət belə edir, hamısımı? Xeyr, lakin belə dövlətlər təəssüf ki var və onlar Avropanın özündə belə üz qarası sayılır. Hansı dövlətdi bəs o? Deyim, məsələn, Macarıstan!
Macarıstan uzun müddətdir ki, demokratik dünyanın, sivil təşkilat və insanların tənqid hədəfindədir. Hər kəs ölkədə faşizimin baş qaldırmasından narahatlıq ifadə edir. Bunlara baxmayaraq isə macar hakimiyyəti etnik, dini və cinsi azlıqlara qarşı zorakılığın, əcizi siyasətində zərrə qədər də yumşaltma etmir.O Macarıstandır ki, onun rəhbəri-Viktor Orban İlham Əliyevlə qardaş kimidir. Aşağıdakı videoya baxın, Orban İlham Əliyevin qarşısında rejissor Vaqif Mustafazadənin Heydər Əliyevin məzarı önündə əyildiyindən betər əyilir. (Aşağıdakı videoya bax)

Bu kiçik qeydim və izləyəcəyiniz video göstərir ki, İlham Əliyevin özünü islam təəssübkeşi kimi aparıb Avropanı tənqid etməsi qətiyyən və qətiyyən səmimiyyətdən irəli gəlmir. Sadəcə, avropalı dostları ona Avropanı gözdən salmaq üçün yaxşıca əsas verir. Əliyev doğrudan da müsəlman mühacirlərin təəssübün çəkən rəhbər olsaydı, birincisi öz müsəlman xalqına ölkəsində gün verərdi, ikincisi, heç olmaya ən zəif Avropa ölkəsi qədər müharibə gedən ölkələrdən qaçqın qəbul edərdi, ən nəhayət ümumi sözlərlə yox, konkret fakt göstərib müsəlmanlara aqressiya göstərən dövlət və onun rəhbərin tənqid edərdi. Daha yoxsa, bu videodakı kimi o cür axmaq siyasət yürüdnlərlə qəlbbir qardaşlıq etməzdi.Əliyevdən fərqli olaraq, Avropanın əsas dövlət və siyasətçiləri Macarıstanı ciddi tənqid edir, vaxtaşırı onu "adam olmağa" dəvət edirlər. Bu barədə sanballı bir reportajı BURANI BAS İZLƏ