21.9.17

Kimdir bizə dost, kimdir düşmən?

Bu yoldaş Aleksandr Dugindir. Sadə arayış verim ki, bu şəxs Putinin, Rusiyanın fikir atası sayılır. ABŞ və ümumən qərb dünyası barədə nəzəri, ideoloji tezisləri Rusiya hakim dairələri üçün bu düzüb qoşur. Biz o tezislərin nə qədər düz-səhv olduöğun müzakirə etməyəcəyik, sözümüz başqadır.
Bizim rəsmi qəzetlər, müəllif hüquqların gizlətsə də, bir qayda olaraq, Duginin anti-qərb tezislərindən istifadə edir. Ancaq bir şey var. Dugin onun nəzəriyyəsini necə qiymətləndirməyimizdən asılı olmayaraq, öz ideyasına inanan adamdır. O, ORT önündə də, BBC, "NYTimes" önündə də Qərb, liberal demokratiya, Avrasiyaçılıq barədə eyni sözləri deyir, eyni emosional tövrü nümayiş etdirir. Məsələn, 4-5 ay olar, onun "BBC"-nin müxbiri ilə müsahibənin 2-3-cü dəqiqəsində sözü çəpləşdir, durdu onu tərk elədir. Dedi ki, siz öz demokratiya anlayışınızla məni sıxışdıra, mühakimə edə bilməzsiniz və s. Bəs Duginin təqlidçisi olan bizimkilər? Tipik nümunə İlham Əliyevin özü. Məktəblilərin önünə çıxır Qərbdə ksenofobiyadan danışır, rəsmi qəzetlərində ABŞ hökuməti müxtəlif formalarda alçaldılır və s. Amma elə ki, tənqid tənə ünvanı olan yerlərə bizim rəhbərin ayağı dəyir, bah-bah-bah, məlum olur, qardaş yalan imiş, həmin ölkə bizə candan da əzizmiş. "Vikiliks" sənədləri yayılanda biz bunun ibrətlik nümunələrin gördük. İlham Əliyev dalda demək olar, bütün qonşularımız əleyhinə danışmışdı: Rusiya, İran, Gürcüstan hətta Türkiyə barədə. Ancaq, elə ki o ölkələrlə, o ölkələri təmsil edən şəxslərlə dövlət başçısı üz-üzə gəlir, onda işin rəngi dəyişir; dost, strateji tərəfdaş oluruq. Bunun adı müdrik, analoqsuz siyasətdirsə, o "siyasət kitabı”n görünür biz oxumadan bu dünyadan köçəsi olacağıq.