4.6.17

İlham Əliyevi kimlər baltalayacaq?

Yuxarıda foto kimi oxuduğunuz sözləri keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevə həsr edilən seriya kitablardan birindən götürmüşəm. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən gedəndən sonra vəziyyətini belə təsvir edir: " Sevdiyim, inandığım adamların 95 faizi birdən-birə mənə arxa çevirdi. Çünki başqa adam gəlmişdi və fərdi maşının, bağın əldən çıxmamasının, uşaqların yerbəyer edilməsinin və i.a. qayğısına qalmaq lazım idi. Onlar vicdanlarını bu şeylərə satdılar"
Rəqəmi görürsünüzmü 95 faiz!
Yəni, İlham Əliyev öz atasının bu cür acı təcrübəsindən də ibrət ala bilmir? Bəyəm aydın deyil ki, İlham Əliyev devrildiyi günün səhərisi ətrafındakıların 99,9 faizi onu baltalayacaq?!