2.6.17

Heydər Əliyev: hoppan burdan!


Mənbə: "Heydər Əliyev 85, səhnəarxası görüşlər"