19.6.17

İlham Əliyev üçün xoşbəxtlik düsturları

“Varlılar da ağlayır”. Cənubi Amerika öz teleserialları ilə təzə-təzə ölkəmizə ayaq açanda göstərilən seriallardan birinin adı belə idi. Bir çox şəkkaklar inkar etsə də, varlılar doğrudan da ağlayır. Yəni, bu sadəcə film adı deyil. Varlıların saysız bəxtsizliyi, ürək parçalayan həyat hekayətləri var. Axşam oturdum, qabağıma bir kağız-qələm qoyub araşdırma apardım. Araşdırma mövzum bir sadə sual ətrafındaydı: Bizim ölkənin bir nömrəli varlısı Ilham müəllimin bəxtsizliyi nədir, hansılardır? Uzun və qara bir siyahı alındı. Az qaldı dərddən ürəyim dayansın. Sadalayım.
Onun bəxti olsaydı, qədim Roma imperiyası zamanında doğular və azman bir quldar kimi həyata vəsiqə qazanardı. Minlərlə qulu hüzurunda əmrə müntəzir saxlayar, könlü istəyəndə onları minər, çapar, anqırdar, kişnədər, mələdər. Həftə sonu qladiator döyüşləri təşkil edib adrenalini yüksəldər, məğlub olan qladiatorların qaraciyəri, ürəyini çıxartdırıb onlardan zəngin kolleksiya yaradardı.
Ilham müəllimin şansı, bəxti güclü olsaydı, məsələn, Koroğlunun dəlilərindən biri kimi dünyaya gələrdi. Bəh-bəh, necə gözəl olardı. Nə iqtisadiyyatı düşün, nə müxalifət qəzetlərinin yazısından qanın qaralsın, sıra dağlar, gen dərələr, Koroğlu sazdan çalsın, sən də basdığın karvandan qarət etdiyin sərvətləri pay-püş et...
Lap qədimləri belə düşündüm. Ilham müəllimin də biganə qalmadığı siyasi rəhbərlərdən biri “insan yoxdursa, problem də yoxdur” demiş. Nə xoşbəxtlik olardı, əlahəzrət təkamül prosesində formalaşan ilk insan olardı... Külli kainatda bir sənsən, bir də ana təbiət. Yer kürəsinin tək və analoqsuz sahibisən, ətrafında da bir adam və deməli, bir problem belə yox. Bax, buna deyərdim, 100 faizlik xoşbəxtlik.
Ilham müəllim uca Himalayın ətəyində bir Quru da ola bilərdi. Quru Hinduizmdə müqəddəs Vedaları təlim edən ustaddır. Niyə Quru dedim, izah edəcəyəm. Bizim üçün sirr deyil ki, əlahəzrət onun qabağında söz deyənləri, onun işlətdiyi fikri şübhə altına salanları sevmir. Bu cür situasiyaya düşmək, bir sözlə, onluq deyil. O xoşlayır ki, dediyi hər söz şəkk-şühbəsiz, azacıq belə təftiş olunmadan qəbul edilsin, həyatda tətbiq olunsun. Quru postu bu istəkdə olanlar üçün ən münasib deyilmi?
Hinduizmin əsas prinsiplərindəndir: Tələbə Vedanı Qurunun ayaqları altında oturaraq öyrənməli, qətiyyən və qətiyyən onun dediklərinə şübhə etməməlidir. Bu təlimə görə Quruya şübhə etmək, öz atanın kimliyinə şühbə etmək kimi ayıbdır. Indi razılaşırsınızmı, Ilham müəllim Quru olsaydı necə xoşbəxt olardı?
Sizə deyim ki, Quru olsaydı, Ilham müəllim orqanizmə ziyanlı olan ət kimi qidalardan da uzaq olacaqdı. Bu isə ona xolesterolsuz, təzyiqsiz, ürək qüsurlarından xali orqanizm bəxş edəcəkdi...
Nəhayət, Ilham müəllimin bəxti güclü olsaydı, o, Azərbaycanda preizdent olmazdı. Bir ölkədə ki, Bədrəddin Quliyev adlı insan partiya sədri, əhəd abıyev adlı məxluqsa deputatdır, orda prezidentliyin nə zövqü-səfası? Hələ sənin bütün çabalarına baxmayaraq ağızını yummağı bacarmadığın müxalifətin varsa, işlər rəvan ola bilməz.
Amma bəxti gətirmiş o adamdır ki, o, Arfikanın hansısa adını bilmədiyim ölkəsində rəhbərdir. Və kefi istəyəndə müxalifətçiləri doğrayıb soyuducuya yığa bilir, ən əziz qonaqlarına müxtəlif əzalardan dolma və kotlet bişirtdirib ziyafət düzəldir.
Eh... talesizlik, onu seçmək nə bizlik, nə də Ilham müəllimlikdir - necə deyərlər, kader utansın...
("Azadlıq" qəzetindəki 20 may 2010 tarixdəki məqaləm)

"Heydər baba, min yaşa"!- Amansız təklif

Tutaq ki, siz orta məktəbdə direktor əvəzisiniz və əvəzləmədən təngə gəlib direktor olmağa qərar vermisiniz. Istəyinizi reallaşdırmaq üçün Azərbaycanda apaydın iki yoldan birini seçməlisiniz: ya yaşadığınız rayonun təhsil şöbəsi müdirini görməli, ya lap yuxarılardan bir dayday tapıb ona əhəmiyyətli adamlara zəng etdirməyə məcbursunuz.
Uzun illərdir Azərbaycan bu qayda ilə idarə olunaraq çiçəklənən diyara, analoqsuz ölkəyə çevrilmişdir. Lakin, lap qədimlərdən bəllidir ki, bütün cəmiyyətlər bəzən elə başqalarının tapdadığı yolla getməkdən imtina edən, özünə təzə cığır açan insanlar yetişdirmək qüdrətindədir. Onlardan birini, mən onu novator adlandırardım, sizə təqdim etmək fikrindəyəm.
Arzuman Əliyev - Masallı rayon Qızılağac kəndindəki 2 saylı orta məktəbin direktor əvəzidir. Təbiidir ki, əməlisaleh müsəlman kimi Arzuman müəllimin də ürəyi direktor olmaq təşnəsiylə qovrulub yanır, amma yuxarıda qeyd etdiyim kimi, tapdanmış yolla yürümək istəmir.
Istedadına, uzun illərdən bəri topladığı pedaqoji bilik və bacarığa güvənən qocaman müəllim analoqu olmayan metodla direktorluq kürsüsünü ələ keçirmək astanasındadır. O, bu işi “Ədalət və Həqiqət” qəzetində (22 may, 2010) çap etdirdiyi 5 bəndlik şeirlə aşıracaq. Şeirin bədii məzmunu haqqında peşəkar ədəbiyyatçılar qərar verər, mənimki müəllimin şeirdə toxunduğu siyasi və ictimai əhəmiyyət kəsb edən fikirlərlədir.
Şeir “Heydər baba, min yaşa” adlanır. Yəqin, heç kimə qaranlıq qalmadı ki, şeir 2003-cü ildə əbədiyyətə qovuşan keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevə həsr edilib.
Göründüyü kimi, qocaman müəllim təbiətə qarşı üsyan qaldırıb, inqilabi iddiada bulunub. Insandan 1000 il yaşamaq tələb etməyin özgə anlamı yoxdur. 7 il öncə fani dünyadan köç etmiş birindən bunu istəmək isə insanın ya yumor hissinin ifratlığından, ya da təbiət, cəmiyyət qanunlarını vecinə almamasından, onlarla hesablaşmamasından xəbər verir.
Mən bir insan görürəm, millətimin başında,
Uca bir dağa bənzər, yetmişaltı yaşında,
O, gül-çiçək bitirəcək vətənimin daşında,
Millətim üçün yaşa, Heydər baba, yüz yaşa.
Diqqətli oxucular sezdi ki, şerin başlığı ilə ilk beyt arasında bir təzad var. Başlıqda ulu öndərdən min il yaşamaq tələb edildiyi halda, şair-müəllim sanki təbiətlə kompromisə gedərək tələbini 10 vahid azaldıb yüzlə kifayətlənib.
Birinci bənddən o da görünür ki, bu şeir mərhum dövlət başçısının 76 yaşında yazılıb. 12 ildən sonra o şeiri ilk dəfə çap etməklə qocaman müəllim həm öz çevikliyini, həm də yaradıcılığının necə aktual olduğunu nümayiş etdirib.
...xalqımın ürəyidir, qəlbində vuran ürək
Xoşbəxt sabahlar üçün, biz bu qəlbdə birləşək.
Millətim üçün yaşa, Heydər baba, min yaşa.
Diqqətli oxucular sezdi ki, ikinci bənddə şair-müəllim yenidən min il yaşamaq tələbini səsləndirir, əfsuslar olsun ki, yerimiz az olduğundan təqdim edə bilməyəcəyim sonuncu bənddə o, yenidən Heydər baba üçün yüz il ömür diləyir.
Şairlərin hərdəmxəyal olması məşhuri-cahandır, amma taleyüklü və kifayət qədər ciddi siyasi mövzuda hörmətli müəllimin yüz, min arasında vurnuxması, qeyri-korrekt mövqe nümayiş etdirməsi, sabitqədəm olmaması acı təəssüf doğurur. Adam oturub nə istəyini dəqiqləşdirər, ondan sonra qələmə sarılar da... Yoxsa bir bənddə yüz, o biri bənddə min istəyəndə adam Əli aşından da olur, Vəli aşından da...
Birinci bəndlə ikinci arasında uyuşmamazlıq daha fəlakətli siyasi səhv sayılmalıdır. Diqqət yetirin, ikinci bənddə H.Əliyev ürəyə, birincidə isə dağa bənzədilir. Şairin təqdimatından belə çıxır ki, H.Əliyev daşlaşmış ürəkdir. Qocaman müəllim kələfin ucunu itirərək həm də yazır ki, bu daşlamış ürək müştərək (xalq və Heydər Əliyevin) ürəkdir. Sivil dünya insanın şəxsi həyatına qarışmağı qadağan etdiyi bir zamanda Arzuman müəllimin 9 milyon vətəndaşın anatomik orqanlarına müdaxilə etməsi, onlar haqqında qərar verməsi siyasi təhlilçilərin şərhindən kənarda qalmamalıdır.
Nəsə, heyf, yer bitir, söz verirəm ki, qocaman istedadın yaradıcılığına növbəti yazılarımın birində qayıtmağa çalışacağam. Ümidvaram ki, ölkənin təhsil ictimaiyyəti də şair-müəllimin şeirinə biganə qalmayacaq.
("Azadlıq" qəzetindəki 28 may 2010 tarixli məqaləm)

17.6.17

Kimin imkanı yoxdu, işıq, qaz pulu verməsin!

Şamaxı sakini ilə İlham Əliyevin arasında olan bu söhbəti neçə ildi axtarırdım. Şükür, tapdım. Bu çox maraqlı və qanunsuz söhbətdi. Oxuyun. Tarix, 26 aprel 2005-ci il
" Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Şamaxıya səfəri çərçivəsində rayonun mərkəzi bazarına da baş çəkmiş, yerli sakinlərlə görüşüb söhbət etmiş, onların problemləri, qayğıları ilə maraqlanmışdır.
Sakin: Cənab Prezident, mən xəstə adamam, 100 manat pensiya alıram. Amma işıq, qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Xahiş edirəm, mənə kömək edin.
İlham Əliyev: Sizə qaz verilir?
Sakin: Verilir. Allah ömrünüzü həmişə uzun eləsin. Mən ayaqüstə əsirəm, dura bilmirəm. Mənim bu halımda
gəlib başımın üstünü kəsdirirlər ki, 100 min manat pul verməlisən. Sənin dərdin alım, mən o pulu haradan alım?
100 min manat (10 şirvan) pensiya alıram. Onu da işığa, qaza verim, bəs nə ilə dolanım?
İlham Əliyev:  Mən dəfələrlə «Azəriqaz»a da, işıqla məşğul olanlara da demişəm ki, kasıb şəraitində yaşayanlardan pul alınmamalıdır. İmkanın olanda verərsən.
Sakin: Mənim gözlərim üstə. İmkanım olsa, niyə verməməliyəm ki?! Amma imkanım yoxdur axı. Bir adam göndərin mənim evimə baxsın. Görün ki, evim nə vəziyyətdədir. Vallah mümkünatım yoxdur.
İlham Əliyev:  Amma bəzi pulu olanlar vermirlər. Sən pul vermə.
Sakin: Sənin qadan alım, verməmək də olmur. Deyirlər ki, gəlib qazı, işığı kəsəcəyik.
İlham Əliyev:   Rayon icra hakimiyyətinin başçısına tapşırıram ki, məşğul olsun.
Sakin: Çox sağ olun, Allah Sizdən razı olsun

"O duzu tapın"

Təxminən 10-12 il qabaq tele-kanallarda Eyyub bəyin (İstehlakçı Hüquqları) həzin çıxışları olardı. Mən onlardan xüsusən birini misilsiz diqqət və həyacanla izləyərdim.
Bu yodlaşdırılmış duzun müəyyən edilməsinə dair bəyimizin göstərişləri idi. O vaxt internetin, ağıllı telefonların ələ çətin düşən vaxtları idi, buna görə mən televizorun səsini yaxşı duymaq üçün otaqda maksimum sabitliyi bərqarar edər, "48 vərəq" dəftəri qarşıma qoyub, intizamlı şagirdlər kimi qeydlər tutardım.
Eyyub bəyi təqib eləmək asan deyildi. O saxta duzu aşkar eləmək və əsl yodlu duz almaq üçün Mendeliyevin, Zininin, Butlerovun apardığı reaksiyalardan mürəkkəb, analitik tərcübə və reaksiyaları bizi tamaşaçılarla bölüşürdü.
Məsələn deyirdi ki, tutun duz qutusunu qulağınızla bərabər, dirsəyiniz tam bükülmədən qolunuzu bədəninizlə paralel istiqamətdə aşağı yuxarı 6-8 dəfə sürətlə hərəkət etdirin.
Bundan sonra qutunun qapağının üstü nayihəsində duz dənəcikləri görsəniz, tez onları steril qaydada cəmləyib, götürün aparın Mərkəzi Diaqnoztika Mərkəzinə. Orda həmin duzu bir fazalı sistem məhlula çevirtdirin. İki gün məhlulu müşahidə altında saxladın. Amma bu müddətdə boş qalmayın. Həmən qayıdıb, götürdüyünüz qutunun üstündəki ştrix kodları Britanıya Ensklopediyasının 8-ci cildindəki filan paraqrafla tutuşdurun. Rəqəmlə düz gəlsə belə hələ qərar verməyə tələsməyin. Dələləduzlar o rəqəmləri özbaşına da qutunun üstünə yaza bilər. Buna görə siz zirək davranıb, məhkəmə tibbi ekspertizasi vasitəsi ilə həmin mətnin gerçək olub, olmadığını müəyyənləşdirmək üçün lazımı poliqafik prosedurlardan keçirdin.
Daha sonra Eyyub müəllim deyirdi ki, 3-4 sınaq təcrübələrinin nəticəsini əldə edən şəxs, onları notarial qaydada təsdiqlədib onlara gətirməlidir. Bundan sonra onlar oturub həmin sənəd-sünəd əsasında bazarda satılan o duzun yodlu olub, olmamasına qərar verəcəkdir.
Mən indi bu qərib Fransa torpağında pərişan bir duyğular içində öz-özümə sual etmədəyəm. Xalqımız o yodlu duzu tapa bildi, yoxsa, Eyyub müəllim axtarışların davam edir?

Natiq Əliyevin ölümü və dəfni barədə

İlham Əliyev Natiq Əliyevin dəfnində iştirak eləmədi. Natiq Əliyev hazırkı hakimiyyətin ən uzunömürlü kadrlarından idi. Dövlət başçısı tətilini yarıda kəsib onu son mənzilə yola salmağa gəlmədi. 
Burda bir incə məqam var. 
Ey özünü bu hakimiyyətin ayaqda qalması üçün xalqın fədakar hissəsini, ləyaqətli oğul və qızların repressiya edənlər, şərləyənlər! Sizin heç biriniz Natiq Əliyevdən vacib fiqur deyilsiniz, olmayacaqsınız da.
Bu gün Natiq Əliyevlə vidalaşmağa gəlməyən adam sabah, biri gün azca çətinə düşən kimi sizi elə özü qarışqa kimi tapdalayacaq. Bu adam sizə qarantiya ola bilməz. İstəsə belə ola bilməz. İş burasıdır ki heç istəmir də.
Yaxşı-yaxşı fikirləşin. Nə bu hakimiyyət əbədi qalandı, nə də heç bir fövqəladə qüvvə etdiyiniz cinayətlərin, pisliklərin cavabsız qalmasına təmina vermir!
Diqqətli olun, insan hüquq və azadlıqlarına ehtiram bəsləyin. Kiminsə şəxsi marağını təmin etmək naminə qanunları pozub, insanların həyatı ilə oynamayın.
Tarix yazılır və unudulmur.

Prezidentin bacısı ilə dəlisov bir konfliktim barədə

Heydər Əliyevin bacısı-Rəfiqə Əliyeva mənin müəllimim idi. BDU-da. Analitik kimyadan seminar aparırdı. İndicə xəbər tutdum ki xanım vəfat edib. Bu gün qırxı imiş.
Dövlət Agentliyi mərasim barədə belə bir cümlə işlədib.
"Akademik Rəfiqə Əliyeva ölkəmizdə kimya elminin inkişafına mühüm töhfələr verib". Güman edirəm ki, agentlik bunu bizdə olan ənənəyə əsasən (ölünün dalıyca danışmazlar) işlədib. Çünki, düzün demək gərəkdirsə, olsun ki xanım kimya elminin inkişafına nəsə töhfə verib, amma biz tələbə olaraq o lütfdən məhrum olmuşuq.
Bəlkə də, mərhumə bizi adam yerinə qoymurdu deyə, elmin cövhərlərin bizə göstərməyə gərək bilmirdi. Bizim dərs prosesimiz belə keçirdi: Müəllimə bir qayda olaraq, 2-3 dərsdən bir auditoriyaya təşrif buyururdu. Onda da, dərsin əhəmiyyətli hissəsi onun hüzuruna səcdəyə gələnləri qarşılamağa gedərdi. Müəllimlər, müəllimələr bizim üçün ayrılan vaxtı öz şəxsi -təsərrüfat qayğılarını, bəziləri isə yaltaqlıq ehtiyacını qarşılamaq üçün istifadə edirdi. Allah tərəfi, bu prosesdən tələbələr də məmnun idi. Axı vəsfi kimya uşaq-muşaq işi deyil, belə işgəncədən biz xilas olmuşduq.
Mənim "bəxtim" lap gətirdi. Yüngülvari xuliqanlıq üstündə (tamami ilə qeyri-siyasi) mərhumə məni auditoriyadan qovdu və dedi ki "dəli olmamağın barədə arayış gətirməyincə səni dərsə buraxmayacam". Mən də heç bu işin dalıyca getmədim. Öz ağılımın təsdiqini azərbaycanlı həkimlərə ehtibar edəcək qədər çıldırmamışdım.
Xülasə. Vədə tamam oldu. Mürəkkəb və mənim üçün konflik mənbəyinə dönən fənndən zaçot vaxtı yetişmişdi. Zaçotu götürən Dəmir (deyəsən Qəmbərov) adlı müəllim idi. Təbii ki, mənə məqbul yazılmadı. Amma tale mənə bu dəfə də çox dramatik formada şans tanıdı.
Bir gün eşitdik ki, bu Dəmir müəllimin ad günündə balıqdan zəhərlənmə olub və qadın müəllimələrdən biri fani dünyaya əlvida deyib. Mən də jurnalist!
Bu dəfə zaçot da yox, imtahanı Dəmir müəllimdən mən götürəsi oldum. Dedim, ey hörmətli müəllim, niyə camaatın balasın bədbəxt etməklə məşğulsan?
Dəmir müəllim muma döndü, pilə kimi oldu. Dedi, oğul, vəziyyət çox çətindi. Mərhumə müəllimin ailəsi ilə zor anlar yaşayıram. Bəlkə, sən o qələmini saxlayasan?! Yazacaqsan, aləm lap qarışacaq. Etməgil!
Dedim, müəllim, mən yazmasam da, bunu kimsə yazacaq, yaxşısı budur sən özünü İlham Mirzəyevin verlişindəki kimi ifadə elə mən də onları sədəf kimi töküm qəzet səhifələrinə. Belə də elədik. Təbii, Dəmir müəllim həmən də daşı ətəyindən töküb qiymətimi yazdı.
Beləliklə mən bir böyük qurban hesabına düçar olduğum, mənasız və böyük intiriqadan, eləcə də, o qorxulu arayışı almaq məşəqqətindən xilas oldum.
Yeri gəlmişkən, Dəmir müəllim də nakam ölüb gedib.
Allah bütün ölülərlə əməllərinə adekvat formada rəftar eləsin. Amin.

8.6.17

Baş Prokurorluq iki eşşəyin arpasın bölə bilirmi?

3 il əvvəl, konkret desək 2014-ci ilin 28 fervalında bizim baş prokurorluq çox gülməli bir multfilm üçün ssenari yazdı.  Azərbaycan yaradıcı birlikləri bataqlıq dövrlərini yaşadığından bu gül kimi senariya həyat verə, onu efirdə ekranda canlandıra bilmədilər.
Həmin ssenari bütün mətbuat orqanlarına da göndərilmişdi. Lakin, mətbuatımız da əflatunamaşlaşdığından onlar da dəxi baş prokurorlumuzun zəngin yaradıcı irsinə biganə qaldılar.
Mən ölkəmizin baş prokurorunun və onun idarəsinin necə gülməli, fabtazyor olmasını göstərmək, eləcə də prokurorlarımızın yaradıcılığına ehtiram əlaməti olaraq, o günə və həmin ssenariya dönüş edirəm.
Beləliklə, Zakir Qaralovun ssenarisini sözbəsöz bura köçürərəm.
“ Fevralın 28-də Türkiyənin "Zaman" qəzetində Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini, general Əli Nağıyev barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumat dərc edilib.

Daha sonra digər Türkiyə xəbər saytlarında təkrar dərc edilən həmin məqalədə Türkiyədə həbs edilmiş iş adamı Rza Zərrab adlı şəxsin guya Azərbaycanda bir sıra vəzifəli şəxslərlə gizli əlaqədə olduğu və həmin şəxslərdən birinin də Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini, general Ə.Nağıyev olduğu vurğulanıb. "Zaman" qəzetində dərc edilən həmin məqalənin müəllifi heç bir ciddi mənbəyə əsaslanmadan, general Ə.Nağıyev barədə açıq böhtan və iftiradan istifadə etmiş və bununla da Baş Prokurorluğun işgüzar nüfuzuna xələl gətirmişdir.

Türkiyənin "Zaman" qəzetində dərc edilən həmin məqalə ilə bağlı Azərbaycanın Baş prokuroru yanında iclas keçirilib və məsələnin araşdırılması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib.
Baş Prokurorluq olaraq, bir daha bildiririk ki, qeyri-ənənəvi dini dairələrin təsiri altında olan bir mətbu orqanın Azərbaycana yönəlik təxribat xarakterli fəaliyyəti heç bir effekt verməyəcək və bu meyillərin Azərbaycanın vəzifəli şəxslərini gözdən salmaq cəhdləri boşa çıxacaq. Baş Prokurorluq bir daha xatırladır ki, yalan və böhtan xarakterli məlumatların yayılmasına görə KİV orqanı rəhbəri cinayət və digər məsuliyyət daşıyır". ( Bir çox saytlar əvvəlcə məlumatı dərc etsə də, biabırçılıqdan sonra sildilər. Hansı biabırçılıq az sonra. Hələlik silinməyən linklərdən BİRİ)
Bəzi zilə qalxmaları istisna eləsək, standart mətndi. Deyəcəksiniz, “hə noolsun”?!.
Amma bir dəqiqə dayanın Allah eşqinə!
İş ondadır kı, “Zaman” qəzeti nə həmən tarixdə, nə əvvəl Əli Nağıyev barədə heç bir məqalə dərc etməyib. Bəli, bəli etməyib! Nə çap varinatdında, nə saytında! Təsəvvür edirsinizmi?
Sadəcə adı layiqli dəftərlərin heç birindı olmayan bir sayt götürüb yüngülvari provakasiya edib, yazıb ki, “Zaman” belə-belə məqalə verib. Vəssalam. Bizim baş (baş haaa!) prokurorluq da araşdırıb eləmədən, yoxlamadan ki, doğrudan da “Zaman”da belə məqalə var-yox, baltanı əllərinə götürüb döşəyiblər!
Anlayışı olmayan adamlara çətin gələ bilər. Lakin, cənabi internetdə “google” yaza bilən adam üçün “Zaman”da elə bir məqalənin gedib-getmədiyini müəyyənləşdirmək su içməkdən də asandı. Görünür, Zakir Qaralovun idarəsində Novruzləli məktəbinin parlaq müdavimləri çoxdur. Yaxşı, fərz edək ki, bunlar internet istifadə edə bilmir. Belə olanda, Türkiyədə bir babat iş adamına “vızıv atıb” demək olmazdımı ki, qardaş, bacı düş o köşkə 40 kuruş ver bir “Zaman” al oxu görək orda nə basıb bağlayıblar bizim barədə?! Etmək olardı. Bəs niyə etməyiblər? Heç nə. Bizə gülüş və təbəssüm bəxş etməkdən ötürü.
Mən 3 ildir hər cümə günləri bu hadisəyə gülürəm. Bax haa, o boyda prokuror iclas çağırır və demək olar, öz yuxusu, fantaziyası barədə ağır-ağlr müzakirələr başlayır, sonra bu gülməcəni məlumat halına salıb mediaya ötürür. Pay sizi!
Hə, onu da deyim ki, baş prokururluq bu şanlı açıqlamasının "fuflo" olduğunu 5-6 saat sonra bildi. Sonra prokurorluğun danosbaz mətbuat xidməti rəhbəri bir-bir saytlara, qəzetlərə zəng vurub dil tökdü ki, mənölüm, o yazını saytlarınızdan çıxardın! 

5.6.17

Allahsızlar və dindarlar spirtə qarşı

1929-cu ilin "Yeni Yol" qəzetində "Allahsızlar Cəmiyyəti"nin bir qərarını tapmışam
Çox maraqlı olan bu sənədin ən qəribə yeri araq və çaxır satılan dükanların sayının azaldılması barədədir. Araq və çaxırı sən demə allahsızlar da sevmirmiş :)
Yada salsaq ki, həmin dövrdə  (1920-33) ABŞ-da spirtli içki qadağası olub. "Prohibition era" (Qadağalar dövrü) adlanan bu zamanda amerika rəsmiləri lap qabağa gedərək   spirtli içkilərin istehsalını, daşınması və satışınını da yasaqlamışdı. Özü də konsitutusiya dəyişikliyi əsasında. Çox maraqlıdır ki, SSRİ-də spirtə qarşı çıxanlar allahsızlar idisə, onlardan daha sərt mövqe tutan amerkanlılar inanclı idilər. Bu iki hadisəni tutuşdurub, o məşhur ifadəni belə dəyişə bilərdik: "20-ci əsrin əvvəlində spirtin üzərində qara buludlar dolaşırdı"

4.6.17

Bəs deyirdilər, o hər şeyi bilir?!

Heydər Əliyevin rus jurnalistlərlə görüşündən :)
G e n n a d i  M a l t s e v: ...Sırtıqlıq kimi qəbul etməyin, bizə lütfkarlıqla bağışlanmış «Aforizmlər və müdrik kəlamlar» kitabınıza avtoqraf yazardınızmı?
H e y d ə r  Ə l i y e v: Bu kitab sizdə haradandır? Mən onu görməmişəm.
G e n n a d i  M a l t s e v: Bizdəki bu kitab rus və ingilis dillərindədir. Çox maraqlı kitabdır. Bəzi fikirlər biz jurnalistlərin unvanınadır.
H e y d ə r  Ə l i y e v: Mən bu kitabı görməmişəm.
G e n n a d i  M a l t s e v: Heydər Əliyeviç, axı, Sizin aforizmlərinizdir, Siz sadəcə olaraq, bu nəşri görməmisiniz.
H e y d ə r  Ə l i y e v: Yox, mən bu kitabı görməmiıəm.
G e n n a d i  M a l t s e v : Belə bir lətifə yadınızdadırmı, Leonid Ġliç Suslovdan soruşur: «Kiçik torpağ»ıoxumusanmı?». Suslov isə deyir: «Xeyr. Amma Pelşe oxuyub, deyir, maraqlı kitabdır».
H e y d ə r  Ə l i y e v: Yox, düzgün müqayisə deyil

İlham Əliyevi kimlər baltalayacaq?

Yuxarıda foto kimi oxuduğunuz sözləri keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevə həsr edilən seriya kitablardan birindən götürmüşəm. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən gedəndən sonra vəziyyətini belə təsvir edir: " Sevdiyim, inandığım adamların 95 faizi birdən-birə mənə arxa çevirdi. Çünki başqa adam gəlmişdi və fərdi maşının, bağın əldən çıxmamasının, uşaqların yerbəyer edilməsinin və i.a. qayğısına qalmaq lazım idi. Onlar vicdanlarını bu şeylərə satdılar"
Rəqəmi görürsünüzmü 95 faiz!
Yəni, İlham Əliyev öz atasının bu cür acı təcrübəsindən də ibrət ala bilmir? Bəyəm aydın deyil ki, İlham Əliyev devrildiyi günün səhərisi ətrafındakıların 99,9 faizi onu baltalayacaq?!

3.6.17

Cılız motivli repressiya


Bizim ən böyük səhv yanaşmalarımızdan biri hazırkı Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı müstəbid siyasəti, günahsız insanları şərləməsini, həbsə atmasını, ölüdürməsini və s. 1937-ci il repressiyaları ilə eyniləşdirməyimizdi. Stalin repressiyaları indikindən əlbəttə daha qanlı qadalıydı. Fəqət o repressiyalarının nə qədər qəribə görünsə də bir mənası, daha uca hədəfi vardı, başa düşülən idi. Kobud ifadə eləsək, yeni sovet quruluşu Kommunizmi hədəfləmişdi. Bu hədəfə çatma cəmiyyətdə məhsullar bolluğu, qardaşlıq və s maddi mənəvi dəyərlərin hökmran olmasın vəd edirdi. Başda Stalin olmaqla, əksər Sovet nomenklaturasının (xırda istisnaları çıxmaqla) repressiyalarında əsas motivin tamah, görməmişlik, şəxsi lüks həyat alüdəçiliyi təşkil etməyib. Bəs indi? Bunun üçün biz aşağıdakı sualları özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq. - İlham Əliyevin repressiyalarının ana hədəfi nədi? Əliyev bizi hara aparmaq istəyir? Onun "kommunizmi" nə cürədir? Mən belə başa düşürəm ki, o elə hədəflədiyi "kommunizm"ni qurub. Lakin, bu yapsayağı kommunizmdir. Dar bir dairə üçün hər şey, geniş kütlələr üçün köləlik və məşəqqət! İndi ona mane olan "keçmişin qalığı kimi" fəaliyyət göstərən tənqidçilərdi. Əliyev istəyir ki, onun və əyyan əşrəfinin maddi sərvətlər, tam məsuliyyətdən kənar ömür sürdüyü bu günlərdə insanlar qulları-başları kəsilsə də "uf" belə deməsinlər, çünki onların ovqatı təlx ola bilər. Kimsə o qatığa qaradır deyəndə, "boza oxşayır" iradını belə bildirmək cürətində olmasın. Beləliklə biz görürük, bütün neqativ, dözülməz cəhətlərinə rəğmən Sovet repressiyası şəxsi və cılız məişət maraqlarından xeyli uzaq idi. Yaxud, rəhbərliyin eqoist, dar düşüncəyə söykənən maraqlarını böyük ideyalarla yaxşı çulğalaşdıra, maskirovka edə bilmişdisə, bizimkilər ideya və qlobal mütərəqqi səciyyə daşıyan hər hansı cəhəddən məhrumdular. Hər nə qədər uca amalları məqsəd seçsələr də, nə Stalin repressiyaları, nə 16-17 ildən sonra o repressiyalara görə sistemin "tövbə" etməsi belə Sovet sistemin ayaqda saxlaya bilmədi. Yıxıldılar. Bunlar yıxılmayacaq. Fundamenti, bel sütunu olmayan şey yıxılmır, kül kimi sovrulub gedir. Gedəcəklər.

2.6.17

Tarixə, yoxsa şaha ethiram?

Deputat Rəbiyyət xanım Aslanova Şərin böyük müdafiəçilərindən biridir. Deputatdır, parlamentdə insan haqları komissiyasına rəhbərlik edir. Parlamentin son iclaslarında bu xanım Azərbaycan tarixinə ehtiram göstərməklə bağlı elə bir fikir işlədib ki, adam naşı olsa, gedib ətəyində namaz qılar.
Deputat Aslanova həmkarı Nəsib Nəsiblinin Quba xanını xəyanətkarlıqda suçlamasına cavab olaraq, onu keçmişi baltalamaqda günahlandırıb.
“Keçmişə kölgə salırıq, ona qiymət verməyi bacarmırıq.
Azərbaycanın hər bir xanı, şahı bu dövlət üçün çalışıb. Amma onların nə qəbirləri var, nə də yadigarları",- bunlar Rəbiyyət xanımın sözləridir. Bunu da əlavə edim ki, deputat Aslanova Bakıda qüdrətli sərkərdələrin heykəllərinin azlığından da şikayətlənib.
Rəbiyyət xanımın yuxarıdakı çıxışı ilə tanış olandan sonra tam arxayınam ki, o, məsələn, günlərin birində qalxıb, şəxsən məni ABŞ-Iraq müharibəsini törətməkdə, Kürün daşmasında, Eynulla Fətullayevi türməyə salmaqda ittiham edə bilər. Bu situasiya tam gözləniləndir.
Axı “keçmişə qiymət verməyi bacarmırıq” deyən adamdan başqa nə gözləyəsən? Kimdir keçmişə kölgə salan? Rəbiyyət xanım bilmirmi ki, müdafiəsində durduğu hakimiyyət Azərbaycanda keçmişi, bu günü və gələcəyi 1969-cu ildən hesablayır?
Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələndiyi 1969-cu il bizim ölkədə tarixin başlanğıcı sayılır. Ondan əvvəl Azərbaycanda sanki daş dövrü də olmayıb.
Azca keçsin, görəcəksiniz, tarixçi Yaqub Mahmudlu Azıx mağarasından tapılan neandertalın çənəsinin də hansısa YAP-çıya məxsus olduğunu yazacaq.
Keçmişə kölgə salmaq olmaz, doğrudur, bəs bu günə olarmı? Azərbaycanın ən parlaq şəxsiyyətlərini, bu dövlətin formalaşmasında baş verən ən ciddi hadisələri ört-basdır edən sizin hakimiyyət deyilmi?
Ötən həftə Beyləqanda Rəsulzadənin abidəsini torpağın altından tapdılar. Bunu yad planetdən gələnlər etməmişdi.
2000-ci ildən BDU-da Rəsulzadənin büstü yoxa çıxıb. Bu abidəni də yox edənlər “tarixə ehtiramla yanaşan” yapistlərdi.
“Azərbaycanın hər bir xanı, şahı bu dövlət üçün çalışıb” - nə gözəl səslənir deyilmi?.. Bu fikri Azərbaycanda yorulmadan bərqərar olmasına çalışılan monarxiyanın aktivinə hesablanan cümlə kimi qiymətləndirirəm. Yoxsa, bu necə məntiqdir: şahlar, xanlar Azərbaycan üçün çalışıb, amma şah və xanlardan sonra bu dövlətə rəhbərlik edənlərin hamısı xain və xalq düşmənidir?
Bilməyənlər üçün xatırladaq: Rəbiyyət xanımın vəkilliyini etdiyi hakimiyyət Azərbaycanın müstəqillik aktını imzalayan birinci prezident Ayaz Mütəllibovu Bakıya dönməyə qoymayan hakimiyyətdir.
Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularına həqarətlə yanaşan bir hakimiyyətdir. Rəsulzadənin adı keçən hər nə varsa, onu silib atmağa hazır olan bir hakimiyyətdir. Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşən insanları həbslərə dolduran, yenidən müstəqilliyini qazanmasında iştirakçı və təşkilatçı olanları sındıran, əzən onlara aqressiya göstərən hakimiyyətdir.
Başa düşürəm ki, heç kimə danışmağı qadağan etmək olmaz. Rəbiyyət xanıma da eləcə. Amma nə edəsən ki, hər danışılan sözü də eşidib boşa ötürmək olmur. Indiki kimi...
("Azadlıq" qəzetinin 2010-06-02  sayındakı məqaləm)

Heydər Əliyev: hoppan burdan!


Mənbə: "Heydər Əliyev 85, səhnəarxası görüşlər"


Əliyevlə öpüşəndən sonra yuyunmayan AKRTİSA!

Mənbə: "Heydər Əliyev 85, səhnəarxası görüşlər"