13.5.17

Zarafatsız. Avropadan üstün cəhətimiz

Bayaq bir yazı oxudum; qardaşlardan biri xeyli əziyyət çəkib araşdırma aparıb, Azərbaycan həbsxanaları ilə Avropadakıları müqayisə edib.
Üstünlüyü Avropaya verib. Niyə? Nə bilim, guya Avropa türmələrində məhbuslar internetə belə girə bilir, filan. Olsun ki, Avropada türmə elədi, fəqət müqayisə predimetləri səhvdir. Avropa türməsi ilə Azərbaycan türməsi yox, elə Azərbaycan özü müqayisə olunmalıdır.
Çünki, hamımız demirik, Azərbaycan özü boyda həbsxanadır?!
Belə müqayisdə şəksiz ki, Avropa dustaqxanaları bizə uduzacaq; bizim türmədə internetə də girirsən, hələ 3G ilə iphone də işlədirsən.
Avropadan fərqli olaraq, "bizim türmədə" dustaqlar toy edə bilir, avtomobil ala bilir, ayı kəsib yeyə bilir və s.
Gəlin, öz qiymətimizi ucuz tutmayaq.
Yaşasın, ilhamla çiçəklənən doğma yurdumuz!
(2014. Facebook qeydi)