11.5.17

Yaltaqlıq

Nəsrəddin Tusinin "Ədəbül mütəəllimin" (Tələbənin ədəbi) əsərini oxudum. 
Şeyx yazır ki, yaltaqlıq yolverilməzdir, amma elm öyrənmək naminə müəllimin və tələbə yoldaşının qılığına girə bilərsən