3.5.17

Qüdrət neyçün "Şöhrət"siz?

Sonra da deyirlər, azərbaycanlı deputatların zəkası azdı, dünyadakı siyasi prosesləri dərk edə bilmirlər, yaradıcı ruhları yoxdur-filan. Fəqət, həqiqət başqadı. Budur, nümunə Qüdrət!
Jalə şirələri sayəsində vücuda gələn "deputat" ilginc bir təklifdə bulunmuş.
Azərbaycanı "təbəssümlər diyarına" çevirilməsində göstərdiyi bu cür qəhrəman fəaliyyətinə görə Qüdrətə "şöhrət" ordeni düşür. "