7.5.17

İlham Əliyev dünyaya hansı mövzuda müəllimlik etmək fikrindədi?

İlham Əliyevin fərəhlə və dönə-dönə vurğuladığı məqamlardan biri də budur: Azərbaycan yeganə ölkələrdəndi ki, həm Avropa Şurasında, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunur.
Bəli, olunur, amma nə olsun? Bu təmsilçiliyin arxasında nə dayanır?
Avropa Şurası ilə bağlı məsələlər aydındır. Üzv olduğumuz müddətdə bu qurumdan ancaq məzəmmət və tənbeh gördük. Demokratiya, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına görə AŞ PA-da vaxtaşırı tənbehləndik. Bu tənbehlərdən, tənqidlərdən nəticə çıxarmaq, ölkəmizi Avropa Şurasının bəyan elədiyi dəyərlərə uyğunlaşdırmaq yerinə, fərasət nümayiş etdirik, Avropa Şurasındakı məmurları “özümüzünkülərə” oxşatdıq. Rüşvət, şirnikləndirici vasitələrlə avropalı siyasətçiləri də korladıq, AŞ PA dəhlizlərini “kürü mübadilə zonasına” çevirdik və buna görə dünya mediasının ulduzuna döndük.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında ölkəmizin hansı nüfuz və səlahiyyət sahibi olması barədə geniş bilgili deyiləm. Ancaq bir faktdan əksər camaatımız kimi, dəqiq məlumatlıyam. O təşkilatdakı səfirimiz Arif Məmmədov “facebook”da cəmi bir xalqa canyandıran status yazdığına görə işdən qovuldu, onun statusunu “like” edən həmkarları da “xalq düşməni” elan edildi.
İndi belə bir təfəkkür və siyasətin sahibi olan adamlar durub dünyaya mədəniyyət, dialoq, dözümlülük mövzusunda dərs keçir. Heyhat!
Ətraflı burdan OXU https://www.azadliq.info/188171.html