2.4.17

Elçibəy hökuməti, Kəlbəcər və "Heydər Əliyev-Surət" cütlüyü

Yoldaşlar, bu gün 2 aprel Kəlbəcərin işğal günüdür. AXC hakimiyyəti zamanı itirilən yeganə rayon Kəlbəcərin. Lakin, Kəlbəcərin işğal faktı ilə yanaşı vacib üç faktı da bilməliyik. Nədir onlar? 1: İlk dəfə (30 aprel 1993) beynəlxalq səviyyədə BMT çərçivəsində Azərbaycanın işğala məruz qalması barədə qətnamənin qəbuluna nail olunurdu. Həmin qətnamədə açıq formada göstərilirdir: " İşğalçı qoşunlar qeyri-şərtsiz Kəlbəcəri tərk etməlidir" 2: Aparılan danışıqlar, müzakirələr nəticəsində artıq erməni tərəfi ilə də razılaşdırılmışdı ki, iyunun 14-də (tarixə diqqət) ermənilər Kəlbəcəri qeyri şərtsiz boşaldır. 3: İyunun 4-də Surət Hüseynov qiyam qaldırır (tarixə diqqət). Sonra onlar Heydər Əliyevlə milli hökuməti tam devirir, Kəlbəcərin azad olunması nəinki unudulur, hələ 6 rayon da keçir düşmən tapdağına. Dediklərimi görkəmli Qafqaz araşdırmaçısı Tomas De Vaalın kitabından üç iqtibasla təsqidləyirəm. Oxuyaq və düşünək.