31.3.17

Heydər Əliyev gələndən sonra


İ. Əliyev bu gün növbəti dəfə tarixə nihilist mövqe göstərir. Deyəsən, o bizi aldatmaq istəmir, sadəcə özü uydurduğu miflərə sidqi dildən inanır.
Əliyev deyir ki, torpaqlarımız Cəbhə hakimiyyətə gələndən sonra düşmən əlinə keçib. Gəlin, ingilis oğlu inglis, Qafqaz münaqişəsi üzrə mütəxəssis Tomas De Vaalınadlı kitabından (kitabı BURANI BAS YÜKLƏ) iki yüngül faktla tanış olaq.
Bu faktlar xüsusən o adamlara müalicə effekti ilə təsir göstərəcək ki, o adamlar bu gün də sadəlövhcəsinə düşünürlər ki "Heydər Əliyev gələndən sonra Azərbaycan ağ günə çıxıb". Oxuyaq və faydalanaq.