18.3.17

Durdum Elçibəyə dedim ki

Qamçılılar sinfinin tipik nümayəndəsi-Yaşıl Evqilina
"Cəbhə hakimiyyət"inin yıxılmasından 25 il keçib. Ancaq, hələ də bəzi yaltaq-yultaqlar ancaq o dövrdə elədiyi qəhrəmanlıqlardan (hakim sistemə, haqsızlığa qarşı baş qaldırma, dirəniş göstərmə və s) danışır.
Şübhə eləmirəm. Yəqin ki, o zaman belə edənlər çox olub. Problem isə başqadı. O adamlara ("durdum Elçibəyə dedim ki, ə dövləti dağıtmısınız" ritorikası müəlliflərinə) sual eləmək lazımdı: ağsaqqal, ağbirçək barıtın elə bir atımlıq idi, 25 ildə bəs niyə lal olmusan?
Əslində, bu hal o adamların çərənçiliyi ilə yanaşı bir şeyi də sübut edir: bütün qüsurlarına rəğmən o yıxılan hakimiyyət bizlərə ən fundamental azadlıqlar olan fikir, söz, etiraz etmək azadlğın bəxş etmişdi! Bunlar isə düşünən, zəkası olan insan üçün çox qiymətli sərvətlərdi.