4.1.17

"Natiqnamələr"

Xalqımızdan heç kim nigaran qalmasın. Xalqın yumor duyumu, yüksək məziyyətli mətnlərə həssaslığı yüksək səviyyədə imiş. Deyilən hər qiymətli sözü xalqımız əvəzsiz əmanət kimi öz yaddaş boxçasına salır və lazımı məqamlarda onu iti qılınc kimi yağılara endirir. Buyurun, bu da (aşağıda) sübut.
Düşünürəm ki, "Su həyat mənbəyi olaraq qalır- Heydər Əliyev"-kimi aforizmlər öz yerini, amansız formada tərk edərək, yeni siyasətçilərimizin ixtiyarına verməkdədilər. Buna da şükür!