15.1.17

"Min bir gecə"

Qədim əyyamlarda şahın könlünü şad etmək üçün ona nağıllar dəyişərdi. İndi vəziyyət tərsə dönüb. Şah bizə il boyu nağıl danışır.