22.12.16

Qəlbə düşən ilk şübhə

Pambığa minnətdarlıq duyğusu ilə
 Mən siyasi şübhədən danışıram. Söhbət o zamandan gedir ki, Heydər Əliyevi siyasi olimpin tam zirvəsində saymaq olardı. Hakimiyyəti təzə ələ keçirmişdi. Siyasi savadı o qədər zəngin olmayan, sadəlövh azərbaycanlılara görə o peyda olan “Xızır Nəbi” idi.
Camaat, çətinliklə dolanırdı. Hamı həyatında əsaslı dönüş gözləyirdi. 
 O vaxt məktəbli idim, sadə, siyasətdən uzaq bir kənddə yaşayırdım. Mən tam bilmirdim, ölkədə nələr olub, keçir, vəziyyət nə cürədir və hara gedir. Ancaq, Heydər Əliyevin az qala hər ay keçirdiyi müşavirələr ( indikindən uzaq qabaq AzTV başdan ayağa Heydər Əliyev olardı), mənim kimi məktəbliləri belə siyasətə boylanmağa vadar edərdi. Onlardan isə bunu öyrənirdi ki, ölkə xaraba günə qalıb, bunu təbii ki, keçmişdəki hakimiyyətlər edib. İndi vaxt yetişib, "baba" onları sahmana salacaq.
Görürdüm ki,  tutaq ki,  Heydər Əliyev icra başçıların, hətta kolxozçuları yığıb danlayır. Onlar da günahların boyunlarına alır ki, yaxşı işləməmişik, tutaq ki, arat işin səhlənkara aparmışıq, nə bilim texnikanı mütəşəkkil formada şümlayama cəlb eləməmişik, ona görə də nəticə xoşagəlməz olub.
Heydər Əliyev deyərdi, ok, demək səhvini başa düşdün. Söz verirsənmi, gələn dəfə bunlar təkrara olmayacaq, nəticə zirvəyə dırmaşacaq.
Başçılar, kolxoz sədrləri and içər, aman edərdilər ki, ağsaqqal, bu nə sözdü, canla-başla sizin tapşırığınız ən yüksək səviyyədə həll olacaq.
Mövsümün axırında daha bir müşavirə olardı.  Görürdün ki, əşi heç nə dəyişməyib. Nəticələr keçən dəfəkindən də zaydı. Bu isə Heydər müəllimə əsəbiləşmək, baçşıları, kolxoz sədrlərin xalqın gözündə bədnam eləmək üçün növbəti imkankar yaradırdı.  O hiddətlənər, yumruğunu havada silkələyər, mənfur çinovnikləri iş bacarmadıqların görə lənətləyər, tənbeh edərdi. Xalq da baxar, deyərdi ki, “baba yazıq, neynəsin, bu yaramazlar işləmir də. Gördün də başçımıza nə abır verdi. Allah bizim ömrümüzdən kəsib onunkuna qoşsun”.
Bu formatda müşavirələr il ərzində azı 10-15 dənə olardı. Taxıl üçün bir, sənaye üçün bir, pambıq üçün bir və s.  Hər müşavirədə gələcəklə bağlı ümidli sözlər deyilir, vədlər verilir. Növbəti müşavirədə isə, verilən sözün yerinə hansı səbəbdən yetirilməməsi ilə bağlı izahatlar verilərdi. Bu müşavirələrdə hamı uduzar, udan bir Heydər Əliyev olardı.  Belə təəssürat yaradılırdı ki, o gecə gündüz demədən xalqımızın  nurlu sabahları üçün çalışır, amma aqronomlar, sex rəisləri, başçılar onun cahanşümul addımlarına “badalaq vururlar”.
Mən məktəbli bir uşaq, o zamanadək heç bir ciddi siyasi nəzəriyyə ilə tanış olmamış biri, təxminən iki ilə bu müşavirələrin tamaşa olmasına inandım. Bizə yalan deyildiyini dərk elədim. Bu mənim fövqəladə bacarığım, zəkamın göstəricisi idimi? Xeyr və əsla. Bu təmiz bir şüurun, siyasi təbliğat zir-zibili ilə zədələnməmiş insan təbiətinin adi reaksiyası idi. Ona görə həm ağılı başında olan, məndən yaşlı, “dünya görmüş” adamların Heydər Əliyevi “dahi, dünya şöhrətli siyasəti” saymasını, qəbul edib tərifləməsini də rahat anladım. Bu adamlar Heydər Əliyevlə ikinci dəfə qarşılaşanda  (1993) onların qabağında böyük bir büt vardı. KQB sədri, Azərbaycana rəhbərlik eləmiş katib, Sovetlər Birliyinin zirəvəsinə qalxmış azərbaycanlı və s. Mənim (məktəbli biri) üçün isə Heydər Əliyev olduğu kimi idi. Onu olduğu kimi qiymətləndirmək üçün heç bir titul mənə mane olmurdu. Sadə səbəbdən, mən onlardan xəbərsiz idim.
Bu “düstur”uma kimin şübhəsi varsa, belə etsin. Götürün, Heydər Əliyevin ixtiyarı bir yazılı çıxışını. Müəllifi gizlədərək verin onu  Əliyevin savadını, nitq qabiliyyətini tərifləyən birinə. Deyin ki, qardaş, bunu oxu və qiymətləndir, de görək necə bir mətndi? Bu eskprimenti etsəniz nəticəni mənə də yazın.İlin günün bu vaxtı, bu söhbətlər hardan yadıma düşdü? Axı bu ilə bizim hökumət, onun zati-müqəddəs rəhbəri pambıqla start vermişdi. Dövlət başçısı öz bahalı kostyümuna  toz torpağının qonmasına da dözərək pambıq tarlalarına özün vurmuşdu. Az qala belə təbliğat gedirdi ki, "ağ qızıl" revanş edib bizi sosialızmə aparacaq. Qışın astanasına məni fikir götürüb: Görəsən, o sadəlövh məktəbli Natiqlər indi də varmı? Varsa, onlara niyə bir şey uydurub demirlər ki, yazda pambıqla bağlı deyilən, verilən o sözlər noldu?
Sosializmə çatırıq, yoxsa hələ sosializm yolunu Ziya müəllim təmir edir?