11.12.16

Lenin Lütfüzadə və Əliyev rejimi


İqtibas V.İ. Leninin "Materializm və empriokritisizm" əsərindən götürülüb.