13.1.16

Sehrli söz

Bilmirəm, ölüm mələyi onların qulağına nə pıçıldadı ki, o kişilər bütün ömürlərini xərcləyib əldə etdikləri yekə-yekə evlərini, mallarını-pullarını, əzizlərini, fəxr elədiyikləri hər şeyi bir anda vəfasızca atıb, gedib quruca qəbirdə uzandılar.
Hz Əli ölüm və dünyagirlər barədə deyib bunları. Yəni, SilK Wayi, Azerfonu, qızıl yataqlarını, kürsünü az qamarla, a bədbəxt oğlu. Qulağına o sehrli sözü pıçıldayan kimi gedib qəbirdə böyürü üstə fərəqat dayanacaqsan. Nə gözəl söz, nə pis aqibət!