12.1.16

Heydər Əliyevin dişləri

S u a l: Azərbaycanda neft var, təbii qaz var, hər şey var, amma zənginləşə bilmir. Yəni zəiflik davam edir, bizdəki kimi, işsizlik var, islama dönüş var. Mən orada olarkən bəziləri söylədilər. Allah Sizə uzun 
ömür versin. Mən çox dua edirəm, Siz yaşayın. Çünki Siz çox önəmli bir insansınız. Bütün bölgənin sabitliyi üçün çox önəmlisiniz. Amma Sizdən sonra orada xaos, savaş olmasın deyə, nə kimi tədbirlər
görməyi düşünürsünüz? 
C a v a b: Birincisi, Allah sənin dualarını eşidəcəkdir. Ona görə məni çox yaşadacaqdır. Bu gün gedib dişlərimi də müayinə etdim. Dişlərim xoşuna gəlirmi?
J u r n a l i s t: Dişlərinizin hamısı yerindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mənim özümündür, amma müayinə etmək lazım idi. Müayinə etdilər, daha da gözəl oldu.
J u r n a l i s t: Maşallah, maşallah.
Mənbə: Türkiyənin «SABAH» qəzetinin şərhçisi xanım Heydər Əliyevin müsahibəsindən, 16 mart 2001-ci il