5.2.15

Saxta Elçibəyçilik

Qəribə zamanda yaşayırıq. Bu gün Əbülfəz Elçibəyi guya özünə lider sayan bir dəstə adam var. Onlar həm gur elçibəyçilik edirlər, eyni zamanda Elçibəyi devirən, onun qanuni hakimiyyətin mənimsəyənləri alqışlayır, onların yanında yer alır. Bu təkcə onların riyakarlığı deyil.Bu həm də hakim rejimin mərkli və məqsədyönlü siyasətidir.Nə qədər qəribə olsa da, bu təzada ən dəqiq izahı V.İ. Lenin verib. O, yazırdı.`Böyük inqilabçıların sağlığında zalım siniflər onları daim təqib etmiş, onların təlimini ən vəhşi bir ədavətlə, ən azğın bir nifrətlə, ən həyasız yalan və iftiralarla qarşılamışlar. Öləndən sonra onları zərərsiz bir ikonaya çevirməyə, necə deyərlər, müqəddəsləşdirməyə çalışır, məzlum siniflərə “təsəlli” vermək və onları aldatmaq üçün həmin şəxslərin adını müəyyən dərəcə şöhrətləndirməyə cəhd edərək, inqilabi təlimin məzmununu çıxarıb atır, onun inqilabi kəskinliyini kütləşdirir, onu bayağılaşdırırlar`.Yoldaş Ulyanov zərgər işi görüb.