29.1.15

Səməd Seyidov Qeys rolunda

Səməd Seyidov Məcnun olmazdan
əvvəl
Təxminən il yarım əvvəl S. Seyidov USA-da ağlamsınmışdı ki, bizi başa düşün, Azərbaycanı İran aşağıdan, Rusiya yuxarıdan sendviç kimi əzir. 

Sitat: “Ölkəyə təhlükə şimaldan və cənubdan gəlir" deyən S.Seyidov bildirib ki, Azərbaycanı ABŞ ilə yaxın olmaq cəhdlərinə görə "sendviç kimi" əzirlər.

Dünən isə Rusiyaya qarşı AŞ PA sanksiya qəbul edəndə isə Səməd və onun dəstəsi buna qarşı çıxıb.

Rusiyanın sıxılmasına üsyan eləyiblər.
Səməd Seyidov Məcnun olandan sonra
Bu `Leyli Məcnun`da cəngavər Nofəlin Qeysin düşmənlərinə qarşı döyüşərkən birincinin hərdəmxəyallıq edərək əks düşərgə tərəfdə yer almasına çox oxşayır.

Seyidovgilin Rusiya misalına avtoritarizmə meyl salması, məhəbbət bəsləməsi, eşqlərinin çoxluğundan Məcnun olmaları şəksizdir. Amma xalqımızın mənafeyi baxımından bu Məcnunluq, həm də dəlilikdir, sözün əsl mənasında.

Gəlin, ümid edək ki, elə əsərdə olduğu kimi bu məhəbbət də acı bitsin!