16.6.14

Amerikada şok olay!

ABŞ qeydiləri 14-cü yazı

Şok olay yazdım. Amma bu bizim üçün şokdu, Amerika üçün bu adi hadisədi. Hadisənin qeyri adiliyi başqadır. Təsvir edəcəm.
Biz əvvəlki yazımızda ABŞ-da heyvan hüquqlarının qorunmasının necə yüksəık olduğuna toxunmuşduq. İndi o məqam yetişib ki, sizə əyani material təqdim edim.
Deməli, səhər getdirdim. Bir ingilis itin göldə çimizdirirdi.
Bu göldə də vəhşi ördəklər, qazlar doludur. Kimsənin onlara kiş demək haqqı da yox.
Nəsə, bir də baxdım ki itgəzdirən kişi bağırır. Adamın sanki ətini kəsirdilər.
Demə, it vəhşi ördəklərdən birini yaxalayıbmış.
Adam rəsmən ayaq üstə ölmüşdü. Bəlkə də şalvarın da batırmışdı.
Adam itin qazı tutduğuna görə narahatdı, amma iti sevdiyindən daş da ata bilmir. Gülməli də olsa itə torpaq tullayır.
Qonum-qonşu təlaşla gəlib yığışdılar itgəzdirən kişinin başına. Kişi onların qarşısında ölüb yerə girməkdəydi. Xülasə, axırı it qazı buraxıb çölə çıxdı.
Bu zaman ingilis təmkinin pozub itə beş-altı şapalaq.
Sonra o yığılan adamlardan dönə dönə üzr istəyib yoluna davam elədi.
Buyurun hadisə ilə bağlı VİDEO-burdan izləyin.
Good bye )