24.1.14

Azərbaycansayağı sosialist olmaq

AXC dövrünün (1918) parlament müzakirələrin oxumaqdayam.
Xeyli maraqlı diskussiyalar var. Birin indi yazım, şənlənin.
                                  ***
Sosialistlər fraksiyasının deputatı Səməd ağa Ağamalıoğlu çıxışında Müsavat hökumətin tənqid edir. Və demək istəyir ki, bu hökumət elə əvvəlkinin tayıdır. Bu fikrini gücləndirmək üçün o buyurur:
"Bir məsəl var, deyirlər ki, erməninin yaxşısı olmaz, amma bu erməni o ermənidən yaxşı olar".
Abbasqulu Kazımzadə bu yerdə replika verir: "Elə siz də yaxşı sosialistsiniz" smile ifade simgesi

PS. Sadə izah versək, bir sosialist heç bir millət fərqi tanımamalıdır, onun düşüncəsinə görə bütün millətlər bərabərdir, eynidir.