12.11.13

Cin Nərimanov rayonunda

Zəng eləmişdim Nərimanov rayon icra hakimiyyətinə. 
Bir xanım götürdü, guya soruşmalıydı ki, sizdə tüstü bacaların təmizlənməsi işinə kim baxır, belə soruşdum: Xanım, icra hakimiyyətində damdabacalarla kim məşğul olur :)
Xanım, çaşdı, təəccüblə dedi ki biz elə işlərlə məşul olmuruq, bu şayiəni kimdən eşitmisiniz?
PS. Dambabaca- polterqeyst, səs-küy salan ruh-filan
(14 dekabr 2011, facebook qeydlərimdən)