13.10.13

Zəhərlənməmisiz ki?


Katalizator. Bu söz zənnimcə, çoxlarına aydındı.
Katalizator, kimyada reaksiyanın sürətini artıran, ancaq özləri reaksiyada istifadə olunmayan maddələrə deyilir. 

Katalizator reaksiyanın başlanğıcında necədirsə, sonunda da elə olur: çəkisi, rəngi, xasssəsi dəyişmir.
 İngibitor. Bu söz isə yəqin, çoxlarına  aydın deyil.
İngibitor, kimyada reaksiyanın sürətini azaldan, ancaq özləri reaksiyada istifadə olunmayan maddələrə deyilir.
 İngibitorun reaksiyanın başlanğıcında necədirsə, sonunda da elə olur: çəkisi, rəngi, xasssəsi dəyişmir.
İngibitorlar həm də katalitik zəhər adlanır.
İngibitor katalizatorun əksidir.
Bizim aramıza xeyli ingibitor soxulub.
Onları guya “mübariz”dilər. Ancaq əsas missiyaları mübarizə aparan insanları zəhərləmək, ümidsizlik qığılcımı olmaqdı.
Belələrinin ən böyük silahlarından bir neçəsi “onsuz da xeyri yoxdur”, “əşşi gördük də”dir.
"Tövrat"da Süleyman peyğəmbər sərkərdələrinə tövsiyyə edirdi:" Döyüşə gedəndə ürəksizləri qoyun qalsın evlərində. Çünki cəsurluq kimi qorxaqlıq da sirayət edicidir".
Sözüm budur: Zəhərlənmədən qorunaq.
Var ümid gələcəyə!