8.9.13

Elmar Hüseynov: İlham Əliyevə adamın lap yazığı gəlir

"Heydər Əliyev öz oğlu üçün təkcə ailə başçısı və ata olmayıb. O təkü-tük adama qismət ola bilən bacarığından və təsir gücündən istifadə edərək hətta doğma oğlunun da şəxsiyyətini məhv edərək əvəzində öz kölgəsini yaradıb.

İlham Əliyevə adamın lap yazığı gəlir: onun bütün qohum əqrəbası sağ ikən canlı tanrılara çevirilib, ölüləri isə müqəddəsləşdirilib"

Elmar Hüseynovun "Monitor" jurnalı 2003 sayında "Heydər Əliyevin on ehkamı" yazısından.