14.6.13

Heyvana söz kar eləməz

Kim kənd həyatı yaşayıb bilir; bəzən otardığın heyvanlar adamı o qədər incidirdi ki, adam heyvana müraciət etməli olurdu. Tam ciddi deyirəm, özüm qarşıq çox adamı görmüşəm heyvanlara xitabən onları islaha çağıran, nizama əməl etməyə dəvət edən (ay inək niyə belə edirsən, ay qoyun bu dəqiqə vurub səni öldürəcəm və s) çıxışlar edib.
Bu mənzərə mənə Avropa Birliyinin vəhşiləşmiş, heyvanı təbiət almış Azərbaycan hakimiyyətini islah olmağa çağırmasını çox xatırladır.
Avropalıların bu çağırışı olsun ki, içdən gələn hayqırtıdır, ancaq nə edəsən, bizim elin misalı var: "Quran oxumaqla donuz tarladan çıxmaz".