15.5.13

20 illik Qarabağ faciəsinin komediya olması


Çox təəssüf ki, İlham Əliyevin "Şuşa" marketi qabağında qalib və fərəhli görkəmdə fotolarını gec, indilərdə gördüm və dərhal yadıma Remarkın "Zəfər Tağı" romanı düşdü.
Remakr peyğəmbərcəsinə romanda yazırdı: "Faciə iyirmi il davam eləyəndə, onun komediyaya çevrilmək qorxusu olur! Əsl faciənin ömrü qısa olsun gərək!"