23.2.13

Pulsuz pendir məsəli


Bayaq yenə metrodan çıxanda cavan uşaqlar mənə əlvan qəzet verdilər. Pulsuz. Qəlblərini qırmayıb aldım, az keçmədi tulladım getdi.
Bu qəzet hökumətin iki namərd niyyəti üçün çıxarılır.
1. Qəzet vasitəsi ilə çirkli pul yuyurlar
2. Həqiqəti pərdələyirlər, hökumətdən başqa yaxşı yoxdur təbliğatı aparırlar.
Bu qəzeti çıxaranlar onun ideya generatorları görünür puldan başqa bir şey düşünə bilmirlər. Elə bilirlər ki, qəzet pulsuz çıxarsa, əhaliyə paylanırsa vəssalam, hamı onların yazdığı ilə oturub duracaq.
Prosesləri azca zəka süzgəcindən keçirərək düşünmək olardı ki, ən güclü təbliğat vasitəsi-televiziyalar hökümətin əlindədir. O televiziyalar da evlərə al-əlvan formada, pulsuz girir. Amma onlara baxan varmı? Binaların damlarından boylanan peyk anntenaları, kabel televiziyaları şəhadət gətirir ki, yox, baxmırlar.
Beləliklə, oxucunu, tamaşaçını qazanmağın, onun yanında etibarlı olmağın yolu aydın görünmürmü? Bunun üçün həqiqəti deməlisən, dürüst olmalısan, problemləri öz adı ilə deməlisən.