15.2.13

Dişsiz insanlar


Azərbaycanlıların əksərində sağlamlıqlarına qarşı biganəlik var.
Ancaq bunun səbəbini tam çözmüşükmü?
Məsələn, biri ürək, böyrək və s ciddi orqanın ucbatından həyatını itirəndə deyirik: zalımın balası bir dəfə özünü yoxlatsaydı, filan dərdi üzə çıxar əcəli yubadardı.
Prinsipcə etiraz ediləsi fikir deyil.
Mən hər gün küçədə, bayırda, toyda-yasda onlarla, yüzlərlə adam görürəm. Onların dişləri yoxdur. Və ya diş var amma çox bərbad halda korlanıb, təmir olunmalıdır.
Bu adamlara ki renten, uzi, canım sənə desin, maqnit rezonans aparatı lazım deyil ki?
Fakt-problem  göz qabağındadır.
Bəs bu insanlar niyə sağlamlıqlarının qeydinə qalmaq üçün təşəbbüs göstərmir. Axı dişsizlik, çürük diş sağlamlıqla yanaşı həm də qeyri-estetikadır?
Bununçün mənə elə gəlir ki, insanlarızı tibbdən qaçıran kasıblıqdır. Bəli, kasıblıq.
Mən bir dəfə məhrəm bir adama dedim, niyə dişlərini düzətdirmirsən.
O, dedi: dişimi düzəltsəm gərək bir ay ac qalam (yəni, gəlirim o qədər azdır, dişə pul versəm çörəyə verməyə pul tapmayacam)