12.12.12

Milli Məclisdə fantastika


Ötən gün Milli Məclis 2 saat içində 22 məsələni müzakirə edib, səs vermə ilə qəbul edib.
riyazi hesablama aparırır: 1 saatda 60 dəqiqə, 2 saatda 120 dəqiqə var.
Bir məsələnin müzakirəsinə həsr edilən vaxtı tapmaq üçün 120-ni 22-yə bölürük. Cavab: 5 dəqiqə 45 saniyə!
Bərakəllah! Maşallah! Buna deyərəm, analoqsuz inkişaf.