20.12.12

Alimlərin dələduzlaşması, baş kəsən olması barədəƏvvəlcə bunu oxuyun: Elşad Abdullayevin videolarından hələlik tanıdığımız Elşad Abdullayev özü, Ramiz Mehdiyev, Gülər Əhmədova, Sevinc Babayeva elm adamıdırlar, alimdirlər.
 Sonra bunu oxuyun, böyük insan Əli Şəriətinin qeydlərindəndir
"Cəmiyyətdə, hər hansı hərəkatda alimin işi yol göstərməkdir. Xalq isə hərəkət mənbəyidir. İstənilən bir hərəkatın beyni alimlərin fəaliyyəti ilə hərəkətə gəlir, xalq isə eşqini izhar edir. Cəmiyyətdə iman, eşq, fədakarlıq azdırsa, bu xalqın günahıdır. Yox, əgər xalq doğru yolu tapa bilmirsə, alimlər müqəssirdirlər"
PS. Gülər Əhmədovun köməkçisi Hacı Əhməd Şahidov da alimdir