22.11.12

Qəfəsdəki şir


Abgül Süleymanov adlı vicdan məhbusunu niyə tanımırıq?
“Azərbaycanda narkotiki polis rəisləri satdırır. Niyə, bilirsiniz? Istəyirlər ki, siz ”hallanıb" göydə uçasınız, yerin altından (neftdən - N.G.) xəbəriniz olmasın...
...narkotik satanın hökmü ölümdü. Çünki yer üzündə fəsad yaradır, camaatı bədbəxt edir. Hardan yarandı bu fitnə-fəsad, yanalar? Bəziləri deyir, elə bu xalqın canında vardı. Sən bu sözü demə, yaxşı tanıyırıq xalqımızı: iffətli, ismətli, namuslu! Bu fitnə-fəsadın dalında qüvvə, milyonlar durublar ki, xalqımızı pozsunlar!".
Düşüncəsi onu həbsə apardı
Narkomaniya əleyhinə bu təsirli çıxışların müəllifini mən yenicə kəşf etmişəm. Günam edirəm ki, sizin çoxunuz da onu tanımır. Tanışlığa xoş xəbərlə başlamayacam. O sözlərin müəllifi indi heydərizmin soyuq zindanında 11 illik həbs cəzasını çəkir.
Hə, 11 il. Özü də nə üçün: külli miqdarda narkotika saxlamaq və başqa “cinayətlərə” görə.
Bu şəxs hacı Abgül Süleymanovdur. Neçə gündür bu insanın audio-video materiallarını ( VİDEO BURDA) , cinayət işini tədqiq edəndən sonra gəldiyim nəticədir: Abgülün simasında Azərbaycan ruhanilərinin parlaq lideri yetişib. Onun həbsinin səbəbləri də cinayət materiallarında göstərilən maddələrdə yox, beyinində daşıdığı düşüncələrdə və qorxmadan, mərdliklə etdiyi xütbələrdədir.
Əmələ səsləniş
Azərbaycanda maraqlı, ibratamiz xütbə edənlərin sayı kifayət qədərdir. A.Süleymanovun da xütbələri bu baxımdan istisna olmayıb. Amma onu başqalarından fərqləndirən insanları əmələ çağırmaq, zülmə müqavimətə səsləməsi, nəzəri şəri məsələlərlə baş qatmaqdan uzaqlaşdırmasıdır.
Məsələn, o, Bakıda məscid söküləndə biganə mövqe tutan dindarları tənqid edərək deyir: “Baxırsan ki, adam var üç ay yayı oruc tutur, susuzluqdan dodağı partlayır. Gecə-gündüz namaz qılır, ağac kimi qalxır, durur. Amma elə ki, deyirsən, məscid sökülür, tükü də tərpənmir”.
Yağlı bozbaşdan sonra...
Abgül Süleymanovun təlimlərində mən zülmə qarşı barışmazlıq gördüm. Adamı həbsə aparan bu sağlam mövqeyidir. O, xütbələrində din əbasına bürünüb cəmiyyət həyatında baş verən naqisliyi duaların, Allahın cəzasının öhdəsinə buraxanları şiddətlə qamçılayır: “Bəşərin kamalı zülmə baş əyməməkdir, zülmlə mübarizədədir. Zülmün kökün kəsəndən sonra ”əlhəmdullah rəbbil aləmin" (Aləmlərin rəbbinə həmd olsun) demək lazımdır. Daha yağlı bozbaşı yeyəndən sonra yox!".
Mən bu insanın dini baxışların bölüşmürəm! Abgülün xəyalında görmək istədiyi cəmiyyətdə mən yaşamaq istəmərəm. Lakin təpədən-dırnağa qədər sekulyar biri kimi bu insanın günahsız həbsinə sukut edə bilmirəm. Adamı haqq sözü dediyinə, şərlə, zülmlə barışmadığına görə həbs ediblər. Ən pisi isə budur ki, bizim kimi hələ özünü guya ictimia-siyasi fəal sayanlar da “Abgül fenomenin”dən xəbərsizdir.
Müxaliflik
Abgül Süleymanov şərə meydan oxuması, qorxunu insanların canından çıxarması üçün dediklərini mütləq dinləyin. O, riyakarların qənimidir. Bu gün gözümüzün önündə baş verən alçaqlıqlara, yetim malın yeyənlərə, xalqın iffətinə əl uzadanlara etiraz etməyərək “kaş Imam Hüseynin əsgəri olaydım, kaş bu gün bu dəmdə, olaydım Kərbalada” deyənlərə A.Süleymanovun cavabı belədir; sən indi səsini çıxarmağa qorxursan, halbuki indi bunu etməyə nə var ki. Bəs imamın başının nizəyə vurulub aparıldığı vaxt neynəyəcəkdin.
Özündə peyğəmbər, imam keyfiyyətləri formalaşdırmaq istəyənlər üçün o, yol göstərir: bütün imamlar, peyğəmbərlər zamanlarının imperatoruna qarşı durub, onların sifətinə haqq sözü deməkdən qorxmayıblar!
“Zindan bizim üçün məğlubiyyət deyil”
Abgül Süleymanovun həbsi dərk olunmuş əzabdır. Bu onun üçün gözlənilməz olub desək, gülməli olar. Onun həbsdən əvvəl “zindan bizim üçün məğlubiyyət deyil” adlı çıxışı var və orda o deyir ki, özünü din təəssübkeşi sayan adam 10-15 illik həbsdən qorxmamalıdır, mən tutulsam islamiyyət əldən gedəcək, işlərimiz yarımçıq qalacaq təlaşını keçirməməlidir: “biz nəticə dalı ilə getməməliyik, vəzifə dalıyca getməməliyik”. Bəli, Abgül Süleymanov indi 11 il həbs cəzası çəkməsəydi və məhkəmə, məhkəmə prosesindən sonra mətanətli mövqe göstərib şərin qürurunu sındırmasaydı deyə bilərdik ki, o da minlərlə gəlişigözəl sözlər işlədən natiqləri təkrarlayıb.
Lakin, məhkəmədə prokuror ona 12 il istəyəndə dediyi sözləri biləndə barmağınızı dişləyəcəksiniz. Hacı onda prokurora təxminən belə demişdi: 11 il nədi, kişiliyin varsa “14 məsuma” xatir mənə 14 il “iş” verdir. A.Süleymanovun həbsdən yolladığı məktublardan da mövqeyini qoruduğunu görünür.
Xütbələrinin birində hazırkı idarəetməni Fironun idarə etməsi ilə eyniləşdirən Hacı Abgül demişdi ki, indikilər Firon kimi kişilərin başını kəsə bilməsə də, kişiliyi öldürür. Dəqiq təsbitdir. Çox aydın, hamının başa düşəcəyi şəkildə hər gözlər önünə sərilir.
Marginallaşma
A.Süleymanovun səhvi yoxdurmu? Var, əlbəttə. Mən bunu onun marginallaşmağında görürəm. Çox təəssüfedici haldır ki, bu cür müqavimət qalası, qorxmaz, mübariz insan “tənha canavar” (o özünü “Əsədullah” (Allahın şirinin davamçısı) sayır) kimi aparıb. Azərbaycanda şərə qarşı sistemli və ardıcıl mübarizə aparan milli-demokratik düşərgə ilə aralarında daşdan hasar hörüb. Buna görədir ki, 2-3 sutka həbsə düşən müxalif fəallardan dünya xəbər tutsa da, quru şər-böhtanla 11 il iş almasına baxmayaraq A.Süleymanovdan nəinki Kürdəmirdəkilərin, Bakıdakıların çoxusu xəbərsizdir.
Eyni iradı müxalifətə də demək olar: Abgül Süleymanovla kimsə maraqlanmışdımı?
Siz alver edəndə Abgülün qardaşı şəhid olmuşdu
Iki məqamı da qeyd edib yekunlaşdıraq: A.Süleymanovun həbsinin saxta ittihamlara söykənməsi və sifarişli olması buradan açıq-aydın görünür: Onu həbsini MTN həyata keçirib və guya onun üstündə 23 qram həşiş qətranı olması barədə MTN-ə məlumat gəlib. MTN isə bu işi balaca qurumlara tapşırmaq yerinə, 23 qram həşişdən ötəri Antiterror Mərkəzində əməliyyat qrupunu yaradıb və gedib Ismayıllıda - qayınatasıgildə olan A.Süleymanovu tutublar.
Mən bəzi yerlərdə A.Süleymanov haqqında danışarkən adamların gizli açıq şəkildə onun Iran agenti olduğunu dediklərini də eşidirəm. Bizdə dindarlara qarşı belə bir önyarqının olması çoxdan adiləşib. Mən Abüglün “Iranın adamı” olub olmaması barədə, vətənimizin maraqlarını əcnəbi ölkələrə satması barədə deyilənlərə bir məqam haqqında düşünməyə dəvət edirəm: “Onun bütün xütbələrində ”Vətəni sevmək imandandır" kəlamı başda gedir.
Bundan başqa, A.Süleymanovun qardaşı Süleyman Qarabağda döyüşüb şəhid olanda bugünkü rəhbərlərin çoxu Moskvada və başqa yerlərdə eyş-işrətdəydilər...

Həci Abgülü burdan dinlə SƏS BURDA