11.10.12

Milli video-bloggerimiz


Soros-moros kimi təşkilatlar guya indi-indi camaatımıza video-bloqçuluq öyrədir.
Getin tullanın, bizim 2003-cü ildən videobolqerliklə məşöul olan Elşad Abdullayevimiz var!