27.9.12

Qorxu haqqında

Qorxaq!
Fikri vermisinizmi, avtoritarizm ölkəmizdə necə kök salıbsa bu söz-qorxaq artıq aşağılayıcı mənada işlənilmir; ya da çox az işlənir.
Qorxaqlıq indi ehtiyatlılıq kimi qəbullanır. Ehtiyatlılığı isə bizdə igidlikdən sayırlar (ehtiyat igidin yaraşığıdır-məsələ).
Özümüz kimi dəyərlərimiz də dolaşıq düşüb.
Bu ölkəni formal olaraq İlham Əliyev, faktiki olaraq isə qorxu idarə edir.
İnsanlarımız kütləvi sürətdə qorxuya yoluxdurulub.
Bəs milli bəlayə çevirilən qorxaqlıq nədir?
Nəhayət, Konfutsinin şagirdləri ilə söhbətində bunun mükəmməl və sadə tərifini tapdım. Siz də yazın bir yerə: "Doğru olanı görmək, amma etməmək qorxaqlıqdır".