9.9.12

Mühacirəti stimullaşdırmalı

Nə gizlədim, yaxın günlərə qədər mən də Azərbaycanı atıb mühacirətə getməyə yaxşı baxmırdım. Ancaq, deyirlər fikirini bir ölülər dəyişmir, bir də dəlilər. Mən də dəyişdim yuxarıdakı fikrimi.
Mənim anladığım budur ki, Qərb dövlətləri İlham Əliyev rejimindən, idarəetməsindən iyrənsələr də, onun feodal üsul-idarə etməsinə ikrah etsələr də,  təbii sərvətlərimizi talan etmək üçün bu şər rejimi il qardaş olmağı da özlərinə rəva bilirlər.
Bəli, çox acıdır. Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinin girovuna çevirilib.
Hə, indi biri çıxıb deyəcək ki, xalqın canı çıxsın öz hüquqlarını bilsin, xalq hüquqlarını bilmir deyə, kimsə gəlib onun yerinə demokratiya qurmayacaq filan.
Bu çox sərsəm fikirdir. Əgər Qərbin fikir adamları, demokratiya flaqmanları da belə düşünürsə onda onların ilhaməliyevlərdən, kəmaləddinheydərovlardan, ziyaməmmədovlardan, eldarmahmudovlardan, ramilusubovlardan heç bir fərqi yoxdur.
Niyə? Çünki bu zatlar da xalqın avamlığından istifadə edib onları talayır. Nə qədər yerdə görmüşük ki, məmurlar insanların savadsızlığından istifadə edib onlara müxtəıif sənədlərə qol çəkdirib mülklərindən məhrum edib.
Bu nə deməkdir, Azərbaycan xalqı hüququnu bilmir deyə minilməlidir, təhqir edilib alçaldılmalı, istismar edilməlidir?
Yaxşı xalq hüququn bilməyəcək qədər cahildir, İlham Əliyev ki ali savadlı adamdır, eləcə də onun məmurları. Niyə bu hüququ bilən adamları ona hörmət etməyə vadar etmir o Qərb?!
Doğrudanmı bu təkcə məzlum xalqımızın işidir? Xeyr. Bu həm də Əliyevləri bir bəla kimi yetişdirən, onları sivil, modern rəhbərlər kimi  cəmiyyətə sırıyan Jonların, jeklərin görəvidir.
Bəs imperialist güclər və cılız tayfa rejimi tərəfindən təklənmiş Azərbaycan xalqı nə etməlidir?
Birinci yol şəfərli, qürurlu və çətin yoldur, mən əksəriyyətin bu yolu seçməsini istərdim: canımızı qurban verib vətənmizi
 qurtarmaq. Sağa sola baxmadan, alverçilik etmədən prinsipial və qorxmaz mübarizə aparmaq. Bu yolun sonunda mütləq və mütləq qələbə var. Tarix sübut edib ki, idealizmin qarşısında para, fiziki güc dizini yerə qoymağa məhkumdur. uzağa getmirəm, Hindistanda Qandi hərakatını düşünün

İkinci yol, birinci ilə paralel davam etdirilə bilər və bunu vacib bilirəm. Bu yol asandır. Biz sərvətlərimizi sönürənləri belə cəzalandıra bilərik: Azərbaycanda nə qədər avara-urava, qoyunotaran, eşşəkminən, xoruzdöyüdürən, burununu silə bilməyən var onları təşfiq və səfərbər edib Qərbə mühacirətə yollamalıyıq. Gülməli gəlir, hə Sizə !? Mən real sayıram: qoy cəmiyyətimiz bu avara-uvara yükündən azad olsun, sərvətlərimizi talayanlar da onların əzabına qatlaşsınlar. Bu avara-uvaraların sayını Qərbdə o qədər artırmaq lazımdır ki, nəhayət onlar özləri səhvlərindən əl götürmək məcburiyyətində qalsınlar. Yəni, Azərbaycanda normal, azad və demokratik hakimiyyət qurulmasında real iş görsünlər, mühacir axınının qarşısının almağın bir və əsas yolunun bundan olduğunu dərk etsinlər.
Ürəyim doludur, amma sizi yormaq istəmirəm, burda dayanaq...