9.8.12

Qızıl

Şəkidə bir cəbhəçi seçki təbliğatı aparır.
Yaşlı bir kişi ona deyir: Bəy, bəsdir də bizi tövladınız. O vaxt da dediniz ki müstəqil olsaq yolların üstündə 4 sm qızılla örtüləcək.
Cəbhəçi: qardaş, yalan deməmişik ki. Qızıl var. ancaq namərdlər onu topa-topa yığdılar, yollara yaymadılar)