1.6.12

Ölümqabağı


Əli Həsənovun dünənki çıxışı dünyaya müharibə elanı idi. Əlbəttə, siz də mən də bilirəm ki, dılğır bir Ermənistanla bacarmayanların Qərbə, Şərqə hücümu gülməlidir. 
Bəs Həsənov neyçün belə danışır?
Çox sadə səbəbdən. Bir sağalmaz xəstə düşünün. Belə xəstələr əvvəl tibbdən mədəd umur, sonra ənənəvi təbabətə, fövqəltəbii qüvvələrə üz tuturlar.
Artıq əcələ tabe olmağın məqamını anlayanda xəstədə aqoniya başlayır. Belə adamları mən çox görmüşəm. Bütün dünyaya söyürlər, öz yaxınlarına, valideynlərinə, Allaha bəndəyə və s. Çox ağır şeydir.
Mən öz ünvanıma ən ağır söyüşü güllədən qucağımda keçinən dostumdan eşitmişəm.
O istəyirdi ki, onun qan axmasını kəsim...
Mənsə bacarmırdım, buna görə də söyülürdüm.
İndi əliyevçi rejim can verir, onun iniltilərinə səbrlə qulaq verək, həyacanlanmayaq.