17.12.11

Ölkəmizdə Nyüton peyda olub, ya da analoqsuz məddah

"Akademik Cəlal Əliyev Azərbaycanda fiziki-kimyəvi biologiya, xüsusən də biokimya və biofizika sahələrində tədqiqatları genişləndirərək yeni tədqiqat istiqamətlərinin -
 molekulyar biologiya,
molekulyar genetika,
gen və hüceyrə biotexnologiyası,
riyazi biologiya və
bioinformatiknın inkişafının əsasını qoymuşdur".
Əfəndilər, bu fikirləri akademik nazir Əli Abbasova məxsusdur (mənbə http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=4713 ) .
İndi biz iki həqiqətdən birini qəbul etməliyik; ya Cəlal Əliyevin Nyüton qədər ixtiraçı olduğunu, ya da Əli müəllimin kifayət qədər yaltaqlığını.
 Necə deyərlər, igid əsgər iki yoldan birini seç, ya azad ol, ya candan keç :)