29.11.11

Şair, hökmdarın hüzurundasan!!!

Turan Cavid Heydər Əliyevlə
Bu iki fotoya (başdakı və sondakı) diqqət yetirmənizi istərdim.
Birinci fotodakı xanım mərhum şairimiz Hüseyn Cavid əfəndinin qızı Turan Caviddir. Onun duruşunu görürsünüzmü? Əlləri cibində, Heydər Əliyev qarşısında ərimədən, əzilib bükülmədən tam bir şəxsiyyət!!! Ola bilər siz bunu etikasızlıq kimi də qiymətləndirəcəksiniz, öz işinizdi, mənsə bunu cavidana bir hərəkət sayıram. Turan xanımın atası da belə idi, hökmdarlar önündə sınmadı.
Və ikinci fotoya baxırıq. Anar və mərhum Qabil Heydər Əliyevin önündə. Əlləri öndən düyünlənmiş, boyunları da kölə kimi bükülü. Onlar hökumdarın hüzurunda həmişə əli-dilibağlı, boynu bükük olublar.

Fərqi siz də hiss edirsiniz deyilmi???
Onlar hökmdarın hüzurunda həmişə əli bağlı boynu bükükdürlər