15.9.11

Bir azca gülümsəmək üçün yazıram

Keçən il bu vaxt olan hadisə

Fuad Qəhrəmanlı: Nuru Paşanın familiyası Əliyev olsaydı, yəqin Bakıda ona heykəl qoyaradılar.

Raşad Babalı: Sizin məntiqlə onda indi daha yekə heykəl qoymalıdırlar. Çünki onun adında Paşa var ;)

Zəruri qeyd ( Hazırda Mehriban Əliyevin ata tərəfi _Paşayevlər hakimiyyətdə üstün güc sayılırlar)